ILTA on tarina yhdeksän nuorisokodissa asuvan lapsen veljeydestä. 

Syystä tai toisesta perheistään erotetut lapset ja nuoret ovat sidottuja toisiinsa vaikeuksien kautta.
He joutuvat miettimään itseään ja suhdetta toisiinsa. Tarinaan mahtuu koskettavia hetkiä ja
vaikeita valintoja välillä hauskojenkin hahmojen esittämänä.

Mikä on perhe? Miten oppia päästämään irti? Miten löytää oma paikkansa maailmassa?

Mitä vaaditaan, että ihminen kokee sellaista yhteyttä toisten ihmisten kanssa,
että kokee olevansa osa perhettä? ILTA on satu nuorille.

Kulttuuriakatemia on Vaasan lyseon lukion ja Vaasan kaupunginteatterin kolmivuotisen yhteistyöprojekti.
ILTA on toinen yhteinen produktio, jossa teatteriprosessia on edeltänyt teatterikirjallisuuskurssi,
jossa on tutustuttu näytelmäkirjallisuuteen ja teemaan: yhteys / veljeys. Käsikirjoitus on muodostettu ryhmälähtöisesti. 
Yhteyden ja veljeyden teeman pohtiminen on kiteytynyt näytelmässä perheteemaan. 

 

“Lapsia tulee ja menee, nehän voi palauttaakin jos haluaa.”

”Vaikka meillä ei ookaan samoja vanhempia, me autettiin toisiamme tekemään koti tänne.”